piątek, 4 lutego 2011

Świadomość czynu!

Nie chcąc zanudzać czytelnika odnośnikami do materiałów źródłowych na samym początku zamieszczono krótki materiał filmowy, który prezentuje osoby i ich wypowiedzi dokumentujące omawiane poniżej zdarzenia.


Prezentowana konferencja prasowa, odbywała się w czasie trwającej równolegle rozprawy sądowej. Miała być którymś z kolei linczem medialnym, oskarżonych przed kilkoma laty. Lincz jak sama nazwa wskazuje, nie dopuszcza możliwości obrony. Oprawcy autokratycznie dokonują tego czynu przy hucznym aplauzie obserwatorów. Tak miało odbyć się i w tym przypadku. Główny oprawca z reprezentantami mediów miał całkowicie wolną rękę, gdyż oskarżeni chcąc nie chcąc, w tym czasie zasiadali na ławie, nieco odległej od miejsca zdarzenia. Obserwatorzy w wieczornym wydaniu wiadomości, mieli już tylko zostać klakierami. Stało się jednak inaczej, reprezentanci mediów dostali wizualnie „wiele do zrozumienia” i wieczorne wiadomości nie były linczem lecz swobodnym forum stron.

Minęły lata. Szczecin nie doczekał się „Białej księgi Stoczni”, natomiast Oskarżeni we wszystkich instancjach zostali uniewinnieni z Sądem Najwyższym na czele. Razem ze swoimi Rodzinami odzyskali DOBRE IMIĘ!!!

Gorzej jednak dzieje się z majątkiem osoby prawnej, którym zarządzali nie tylko dla Szczecina lecz dla całej Polski. Podobnie jak próbowano okraść Ich z „dobrego imienia” do dziś okrada się Obywateli polskich, Akcjonariuszy Porty Holding Stocznia Szczecińska S.A., z majątku firmy, sprzedając tenże majątek po cenach dalekich od rynkowych. Sprzedaż nie swojego dobra, Kodeks karny Rzeczypospolitej Polskiej określa mianem PASERSTWO. Kupujący od pasera jest współwinny procederu przestępczego!

Ogólnie wiadomo, że paser aby sprzedać „trefny towar”, sprzedaje po zaniżonej cenie. Tak jest i z majątkiem PH SS S.A. Jednym z wielu przykładów sprzedaży po zaniżonych cenach była transakcja dotycząca Morskiej Bazy Paliwowej Porta Petrol S.A. Kodeks karny ściśle określa kary za zaniżoną sprzedaż Upadłego.

Odrębną kwestią są sprawy finansowe poniesione przez każdego z nas na „pracowitych” prokuratorów, stawiających bezpodstawne zarzuty. Jeżeli różnego rodzaju instytucje typu Syndyk, rzeczoznawcy, autorytety profesorskie (z klucza) itp., finansowani byli z majątku Upadłego, to sztaby prokuratorskie z rzeczoznawcami i dalej prowadzący przewody sądowe, byli finansowani z Budżetu Państwa, czyli z naszych podatków. Jest to ewidentne działanie na szkodę Skarbu Państwa. W tym przypadku mamy również do czynienia z Kodeksem karnym.

Można by tak wymieniać wielokrotnie, konieczność zaangażowania Kodeksu karnego w omawianym temacie. Wydaje się jednak, że nasze Władze zobowiązane są do egzekwowania Prawa. Na tych kilku przykładach możemy więc uznać Świadomość czynu zabronionego Prawem i oczekiwać reakcji OSKARŻYCIELI PUBLICZNYCH.

22 lutego 2011 roku w Szczecinie będziemy mieli Wysłuchanie Publiczne, wtedy trzeba będzie zapytać poprzez EUROPOSŁÓW o wynik postępu prac Resortu Sprawiedliwości.

Pozdrawiam: Janusz