poniedziałek, 12 marca 2012

Know - how

Dotychczasowe króciutkie opracowania tutaj publikowane, miały za zadanie przybliżyć sprawy dotykające każdego z nas. Chcemy mieć oświetlenie, ciepłą wodę, ciepło w okresie zimowym, itd. W publikacjach branżowych tego typu tematy, kierowane są głównie do osób zaangażowanych zawodowo i w większości napisane językiem fachowym, niezrozumiałym dla ogółu społeczeństwa, które nieświadome istoty spraw technologicznych i technicznych, jest płatnikiem wytwarzanej energii. Wykazane było także, na jakie dodatkowe problemy i koszty narażone są zakłady produkcyjne, głównie w zakresie szkodliwych emisji. W podsumowaniu każdorazowo, były propozycje rozwiązywania istniejących problemów, naszymi POLSKIMI TECHNOLOGIAMI. Aby czytelnik był przekonany, że omawiane sprawy mają rzeczywiste zastosowanie zamieszczono kilka slajdów, opisujących bardziej szczegółowo technologie IW, PIOS, TPO, oraz przyjęte programy badawczo – wdrożeniowe, prezentowane głównie na konferencjach organizowanych w Ośrodku Badawczym.

Nasz Zespół Autorski mając w swoim dorobku wiele zgłoszeń do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski, stosuje fundamentalną zasadę „idealne rozwiązania w przyrodzie są w swej istocie proste”. Nie oznacza to jednak, że procesy fizyko – chemiczne w naszych technologiach, nie są  skomplikowane. Wiele z tych rozwiązań jest ogólnie wiadomych:

1. wapno + dwutlenek siarki = gips, wie to cały „świat technologów”. Problem jednak w tym, że im więcej wapna tym więcej dwutlenku węgla;
2. ograniczając emisję pyłów (sadzy, drobin podziarna) dodatkowym natlenieniem powietrzem wtórnym, możemy doprowadzić do emisji tzw. gazu rozweselającego z tym, że "wesołość" nie będzie zdrowa;
3. tlenki azotu likwiduje się metodami amoniakalnymi, mocznikowymi, itp. Stosując te agresywne związki możemy zredukować tlenki azotu, lecz można także „rozpuścić metalowe płaszcze wodne" w kotłach;
4. węgiel aktywny poprzez mikropory i kanały mezopory wchłania dioksyny, furany, metale ciężkie. Nie należy jednak zapominać o możliwościach wybuchowych;

Można by tak wymieniać zagrożenia, które mają ogromny wpływ na żywotność urządzeń, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla ludzi. To już nie są wartości wymierne, gdyż życie ludzkie jest bezcenne!!! Musimy mieć na uwadze sprawy, których do końca nie da się opisać w danej technologii, noszące miano KNOW – HOW, czyli wiedzieć jak. Dlatego mając świadomość, wynikającą z bezpośrednich rozmów z kontrahentami, dotyczącymi wykorzystywania publikowanych informacji do doraźnego likwidowania szkodliwych emisji, przez osoby nie przygotowane do wdrożeń, usunięto z bloga slajdy. W dalszym ciągu na blogu będą zamieszczane informacje, jednak nie dla technologów, lecz dla osób zainteresowanych rozwojem naszych POLSKICH TECHNOLOGII wyprzedzających postępowy zachód.

Dla technologów proponujemy prasę branżową i publikacje naukowe Pana Profesora, Głównego Konsultanta Zespołu Autorskiego.

Pozdrawiam: Janusz