sobota, 25 sierpnia 2012

PIOS


Technologia P–393684 „Metoda instalacji urządzeń redukujących niebezpieczne związki gazów odlotowych na odcinku rurociągu w kotłowniach przemysłowych”, jest przez nasz Zespół autorski nazywana PIOS – (przemysłowa instalacja oczyszczania spalin).

Opis działania PIOS:

Główne cechy technologii obejmują:
  1. nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne;
  2. kompleksowe oczyszczanie spalin w systemie Multi Pollution Control.
Wyszczególnienie tych cech, akcentuje przydatność technologii do wdrożeń w istniejących kotłowniach przemysłowych.

W większości zakładów istniejący teren wokół kotłowni jest zabudowany do tego stopnia, że konstruktorzy nie znajdują miejsca dla dalszych instalacji. W naszym rozwiązaniu nie ma znaczenia usytuowanie głównego urządzenia redukującego szkodliwe substancje, zwanego dalej reaktorem. Może być jak dotychczas w stosowanych technologiach w pozycji pionowej, lecz również w pozycji poziomej o małym kącie nachylenia, lub całkowicie zainstalowany w miejscu dotychczasowego rurociągu gazów odlotowych do komina. Jego konstrukcja z metalowej, została zastąpiona materiałem z kompozytów laminatów poliestrowo-szklanych GRP, wydłużających trwałość instalacji.

IOS – instalacje oczyszczania spalin w stosowanych dotychczas technologiach ograniczają się tylko do redukcji pyłów poprzez filtry workowe, elektrofiltry lub multicyklony, oraz do redukcji SO2. W naszej technologii P-393684 jednocześnie usuwane są szkodliwe substancje SO2, NOx, HF, SiF4, metale ciężkie, pyły, dioksyny i furany (Multi Pollution Control). Każde z zanieczyszczeń może być redukowane do takiego poziomu, jaki sobie życzy inwestor.

Główne cele PIOS mają na uwadze:
  1. ograniczenia stężeń SO2 i NOx  do poziomu 200 mg SO2/mi 200 mg NO2/m3 , oraz emisji rtęci o 50%. Dodatkowym efektem zastosowania mokrej technologii oczyszczania spalin jest zmniejszenie stężenia pyłu po instalacji do < 50 mg/m3;
  1. stosowanie ogólnie dla kotłów o strumieniu spalin do 400 000 m3 /h;
  1. zastosowania do oczyszczania spalin, poziomo-pochyłego reaktora wielofunkcyjnego, w którym następuje kolejno: ochłodzenie spalin i usuwanie SO2, utlenianie NO i Hg0, oraz dalsze usuwanie SO2, SO3, HCl, HF, pyłu, NO2, HNO3, Hg(NO3)2 i odkroplenie spalin.
  1. stosowania takich sorbentów, które umożliwiałyby uzyskiwanie z roztworów posorbcyjnych nawozów sztucznych (ciekłych lub stałych) np. NH4NO3, (NH4)2SO4, KNO3, K2SO4, Mg(NO3)2,  MgSO4;
  1. wykorzystanie kompozytów poliestrowo-szklanych GRP;
Zasada działania:

Spaliny z kotła kierowane są do odpylaczy. Za odpylaczami następuje wstępne zraszanie strumienia spalin, obniżające temperaturę spalin, (ochłodzenie do 50 – 60 oC), co umożliwia sorpcję SO2, SO3, HCl, HF. Tlenek azotu NO jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i podobnie jak pary Hg0, przepływają przez mokrą instalację oczyszczania spalin. Konieczna jest iniekcja utleniaczy do ochłodzonych spalin (temp. < 60 oC). Spaliny po przepłynięciu przez układ schładzania i utleniania spalin będą już częściowo oczyszczone z kwaśnych zanieczyszczeń. Układ oczyszczania umożliwia przede wszystkim usunięcie ze spalin produktów utleniania, czyli kropli HNO3 i Hg(NO3)2, oraz wyższych tlenków azotu: N2O3, NOi N2O5.

Stopień usunięcia zanieczyszczeń zależy od intensywności zraszania w części reaktora rurowego z kompozytów, w którym umieszczone są lance, zakończone dyszami. Konstrukcja dyszy tworzy idealną mgiełkę aerozolową, inicjującą miliardy cząsteczek sorbentów, z których kilka na raz reaguje z jedną szkodliwą cząstką gazów odlotowych.

Technologia PIOS jest po próbach w skali przemysłowej i daje możliwość przystosowania istniejącej kotłowni do TPO - termicznego przetwarzania odpadów, gdyż redukuje szkodliwe emisje do atmosfery na poziomie najsurowszych norm UE, natomiast pozostałości stałe i ciekłe oczyszczania stanowią komponenty nawozu sztucznego dla rolnictwa.

Zamieszczona poniżej animacja przedstawia technologię PIOS:Pozdrawiam: Janusz