sobota, 17 grudnia 2011

IOS w Ciepłowni Miejskiej


Na załączonym filmiku, widzimy efekt działania naszej przemysłowej instalacji oczyszczania spalin - IOS, metodą pierwotną w palenisku kotła WR-25. Zastosowane dysze w lancach dwustrumieniowych (NASZ POLSKI PATENT!) wtłaczają sorbenty z prędkością ponaddźwiękową, tworząc idealną mgiełkę aerozolową z miliardami cząstek. Tym sposobem redukujemy szkodliwe emisje SO2, NOx i pyłów, oraz w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanej energii CO i CO2 do najsurowszych norm dyrektyw UE.
Pełna nazwa technologii, obowiązująca w Urzędzie Patentowym RP:

 P - 395411 „System ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery, metodą pierwotnego oczyszczania spalin w palenisku kotła
 przy zastosowaniu instalacji wtrysków”.

Dla "niewiernych Tomaszów" załączam wyniki z monitoringu zewnętrznego, prowadzonego w Ciepłowni Miejskiej. Wizualizacja danych jest z 16 grudnia 2011 roku, dnia Konferencji na której była demonstracja instalacji dla szerokiego grona Władz miejskich, elektroenergetyków i ciepłowników.Wizualizacja danych przedstawia:

1.      datę: 16-12-2011;
2.      godzinę: 12:19:58;
3.      stężenia:

·        pył – 298.4, norma dopuszczalna 400 mg/m3;
·        SO2 – 649, norma dopuszczalna 1500 mg/m3;
·        NOx – 239.8, norma dopuszczalna 400 mg/m3;

Wizualizacja uniemożliwia próby jakiejkolwiek  manipulacji. Monitoring nazywany jest zewnętrznym, gdyż prowadzi go firma obca ze stosownymi uprawnieniami. Na jego podstawie WIOŚ nalicza kary, które mogą wzrosnąć nawet 1000%.

Pozdrawiam: Janusz